speaker-photo

As. Univ. Dr. Vlad Gabriel Vasilescu

Dr. Vasilescu Vlad Gabriel (Data nașterii: 4 decembrie 1987) este absolvent al Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București în 2012 și în prezent este asistent universitar titular la Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, Departamentul I, Disciplina Tehnologia Protezelor Dentare. În 2016, a obținut titlul științific de doctor în domeniul Medicină Dentară cu teza sa de doctorat intitulată: "Contribuții la studiul materialelor metalice biocompatibile pentru implantologia orală". Diseminarea rezultatelor cercetării sale constă în prezentări la evenimente științifice prestigioase din domeniul stomatologiei (conferințe, congrese, simpozioane științifice naționale și internaționale) și publicații în reviste de specialitate și volume ale evenimentelor științifice, unde a obținut premii și distincții, precum: Medalia de Aur pentru "Aliaj de înaltă biocompatibilitate pentru implanturile dentare", Medalia de Argint și Diplomă de Excelență pentru lucrările: "Studii de microscopie electronică a depunerii de argint metallic cu rol antibacterian pe suprafața implantului dentar Ti10Zr" și "Studiu comportamentului sub anumite condiții de stres și fractografie a bioaliajului Ti10Zr / 2017. Domeniile de interes în activitatea sa de cercetare includ obținerea și caracterizarea materialelor dentare și a biomaterialelor, caracterizarea sistemelor implantabile în raport cu biocompatibilitatea materialelor și microtopografia suprafețelor acestora.