speaker-photo

Conf. Dr. Alexandrina Muntean

“Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter.”

Mark Twain

 

Conferențiar Universitar, Disciplina Pedodonție, Departamentul II Odontologie Conservativă, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, România.

Șef Disciplina Pedodonție; Coordonator rezidențiat specialitatea Pedodonție; Cursuri cu studenții anilor IV și VI program de licență, rezidenți; Activitate clinică pentru studenti anilor IV si VI - program de licență (secția română și franceză).

Activitatea științifică include cărți (3) și capitole de carte (8), articole in extenso în calitate de autor principal/co-autor (indexate ISI-45, indexate BDI-37), articole în rezumat (55), conferințe (25) și prezentări la manifestări științifice.

Domenii de interes: prevenția leziunilor odontale, tratamente minim invazive în practica pedodontică, remineralizarea smalțului dentar, intercepția anomaliilor dento-maxilare, abordarea pacientului copil și adolescent (https://orcid.org/0000-0002-3960-6910; Web of Science ResearcherID: ABH-6984-2020; Scopus Author Identifier: 56159475300; https://scholar.google.com/citations?user=lfI-vIUAAAAJ&hl=e).

 

Associate Professor, Pedodontics Discipline, Department II-Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry, “Iuliu Hatieganu” University, Cluj Napoca, Romania.

Head of the Pedodontics Discipline; Residency Coordinator, Pedodontics specialty; Courses with students of the 4th and 6th year of the undergraduate program, residents; Clinical activity for students of the 4th and 6th year of the undergraduate program (Romanian and French section).

Scientific activity includes books (3) and book chapters (8), articles in extenso as main author/co-author (ISI-45 indexed, BDI-37 indexed), articles in abstract (55), conferences (25) and presentations at scientific events.

Areas of interest: prevention of dental lesions, minimally invasive treatments in paediatric dentistry, remineralization of dental enamel, interception of dento-maxillary anomalies, approach to the child and adolescent patient (https://orcid.org/0000-0002-3960-6910; Web of Science ResearcherID: ABH-6984-2020; Scopus Author Identifier: 56159475300; https://scholar.google.com/citations?user=lfI-vIUAAAAJ&hl=e).