speaker-photo

Conf. Dr. Dana Cristina Bratu

Conf. univ. dr. Dana Cristina Bratu a absolvit Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, România, unde și-a definitivat și studiile de doctorat în domeniul Medicină Dentară. S-a specializat în ortodonție și ortopedie dento-facială, stomatologie generală și pedodonție, obținând competențe în implantologie orală și stomatologie preventivă. Își desfășoară activitatea profesională atât în domeniul învățământului superior, cât și în cadrul clinicii dentare private. Este titular al cursului de anul VI și coordonator de rezidenți la disciplina de ortodonție și ortopedie dento-facială din cadrul U.M.F. „Victor Babeș” din Timișoara. Membru în 3 proiecte de cercetare științifică, autor principal și coautor a 11 cărți, 40 de articole științifice cotate ISI, multiple alte publicații indexate în baze de date internaționale, cu peste 145 de participări la manifestări științifice naționale și internaționale și peste 40 de cursuri de formare profesională în țară și străinătate. Principalele domenii de interes: biomateriale și biomecanică ortodontică, ancorajul extradentar, mini-implanturi ortodontice, tehnici de expansiune maxilară, interdisciplinaritate.