speaker-photo

Conf. Univ. Dr. Octavian Dincă

Conferențiar universitar, Disciplina de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Membru în Consiliul de Departament II, Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.

Şef Secție Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”

Coordonator rezidențiat Chirurgie Dento-Alveolară, Centrul Universitar București

Membru al Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România