speaker-photo

Dr. Peter Kiefner

M.Sc.

născut 13.12.1967 Bucureşti
- studii UMF Bucureşti (1987-1990), Eberhard-Karls-Universität Tübingen (1990-1995)
- din 1998 practică privată în Stuttgart, Germania, din 2000 cu specializarea endodontologie şi traumatologie dentară
- 2002-2008 Visiting lecturer universitatea din Tübingen, secţia stomatologie restaurativă - endodonţie
- din 2015 - visiting lecturer universitatea din Würzburg - Endodontologie / secţia stomatologie restaurativă


Membru:

-Specialist în endodontologie al Societăţii Germane de Stomatologie Restaurativă (DGZ)

- Specialist membru al European Society of Endodontology (ESE)

-VDZE (Verein Deutscher Zertifizierter Endodontologen)
-American Association of Endodontists (AAE)
-Deutsche Gesellschaft für Endodontie – DGEndo

- publicaţii pe teme endodontice în reviste de specialitate din Germania (Endodontie, Quintessenz) sau internaţionale (International Endodontic Journal, Wiley), etc.

- din 1998 participări la congrese naţionale şi internaţionale (ESE München 2001, Atena 2003, Dublin 2005, Istanbul 2007, Edinborough 2009, Barcelona 2015, Viena 2019, etc)

- activitate internaţională de referent din 1999 - referent şi trainer în peste 100 de cursuri practice şi teoretice de endontologie

2012-2015 Preşedintele Asociaţei Endontologilor Certificaţi din Germania (VDZE)