speaker-photo

Ionuţ Popa

Prof. univ. dr. Ion POPA, este doctor în domeniul Management din anul 2002, în prezent fiind profesor universitar, conducător de doctorat și decan al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În prodigioasa sa activitate didactică și de cercetare, desfășurată de-a lungul a peste 20 de ani, a abordat și aprofundat o paletă largă de teme din domeniul managementului, dintre care se remarcă managementului strategic, managementului serviciilor de sănătate, managementul universitar și managementul IMM-urilor. Ca și recunoaștere a activității de cercetare i-au fost acordate mai multe premii naționale și internaționale, dintre care se remarcă: Diploma Georgescu Roengen pentru cercetarea științifică de excelență, Distincția „Cea mai Bună Carte din Domeniul Economic” acordată de Asociația Facultăților de economie din România; Premiul „Anghel Rugină” acordat de Academia Oamenilor de Știință din România.