speaker-photo

Prof. Dr. Alexandru Bucur (Moderator)

Profesor universitar, Şeful Disciplinei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Șef Clinică Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Director Departamentul II, Facultatea de Stomatologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Coordonator rezidențiat Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Chirurgie Stomatologică și Maxilo-Facială, Centrul Universitar București

Membru al Academiei de Științe Medicale din România

Responsabil național al programului de pregătire complementară în inhalosedare prin

amestec inhalator cu protoxid de azot şi oxigen în Stomatologie

Membru în Panelul III. Științe Biomedicale și Președinte al Comisiei de Medicină Dentară al CNATDCU

 

Activitate științifică:

- autor și co-autor a numeroase cărți de specialitate (tratate, monografii, manuale), utilizate ca surse bibliografice pentru manuale, monografii, teze de doctorat, lucrări de licenţă, articole;

- coordonator al ”Compendiul de Chirurgie OMF” (Editura Q Med Publishing, Bucuresti2009) a reprezentat bibliografia obligatorie pentru examenele de licență și concursul național de intrare în Rezidențiat în perioada 2010-2020;

- autor al Capitolului ”Chirurgie OMF” din ”Manualul pentru  Rezidențiat – Stomatologie” (Editura Universitară ”Carol Davila”, 2021), inclus în bibliografia actuală pentru examenele de licență și concursul național de intrare în Rezidențiat

- autor sau coautor a peste 150 de lucrări publicate în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale indexate ISI/BDI.

 

Titluri ştiinţifice:

- Doctor în Medicină: specialitatea Chirurgie Oro-Maxilo-Facială (1998)

- Visiting Professor: Oral and Maxillofacial Department, Gregorio Maranon General Hospital, Complutense, University of Madrid, Spain, 21.02-20.03.2005

- Doctor Honoris Causa: Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad (2015)

- Honorary Professor: U.M.F. „Gr.T.Popa” Iasi (2006)

 

Activitate organizatorică și managerială:

  • Decan al Facultăţii de Medicină Dentară, U.M.F.”Carol Davila” din Bucureşti (2012- 2016), Director Departament II (2012, 2016 și în prezent); Prodecan (2004-2008) al Facultăţii de Medicină Dentară (2004-2008);
  • Şeful Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, U.M.F.”Carol Davila” din Bucureşti (din 2002 și în prezent)
  • Director medical al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (2006); Manager al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (2009-2012)
  • Președinte al Comisiei de Medicină Dentară a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a Ministerului Educației (C.N.A.T.D.C.U.) (din 2015 si in prezent)
  • Expert evaluator A.R.A.C.I.S. (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior)
  • Consilier pentru România al European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (2004-2010)
  • Preşedinte al Societăţii Române de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială (2008 – 2011);
  • Vicepreședinte al Societăţii Române de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială (2011 și în prezent)
  • Preşedinte al Asociației Chirurgilor OMF si Dento-alveolari din România (2011 și în prezent)

 

Reprezentare internațională:

-  Reprezentant al României la secțiunea de specialitate Chirurgie Oro-Maxilo-Facială şi

Stomatologie a Uniunii Europene a Medicilor Specialişti (UEMS) Bruxelles

- Consilier al României la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS)

- Consilier pentru România al Asociația Europeană de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială (European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, EACMFS) (2004-2010);

- Examinator în Boardul European de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială (2008 – 2018)

 

Priorități și contribuții personale în chirurgia Oro-Maxilo-Facială:

- inserarea primei proteze de condil de tip articular-articulat (Stryker) din Europa de Est pentru refacerea articulației temporo-mandibulare (2005);

- modificarea tehnicii Camille-Bernard pentru plastia defectelor rezultate după extirparea tumorilor maligne ale buzei - Premiul Academiei Americane de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială , Hawai (2000)

-  reconstrucția defectelor oro-maxilo-faciale complexe cu lambouri liber vascularizate și anastomozate microchirurgical (2001);

- aplicații clinico-practice al conceptelor de evidare cervicală în adenopatiile metastatice

(2002): evidarea cervicală radicală, evidarea cervicală radicală modificată (tip I,II,III), evidarea cervicală selectivă – supraomohioidiană, evidarea cervicală extinsă;

- realizarea primelor intervenții de osteotomie bimaxilare în tratamentul anomaliilor dento-maxilare severe, în Clinica de Chirurgie OMF București (2005); implementarea tehnicilor asistate computerizat în tratamentul chirurgical bimaxilar al anomaliilor dento-maxilare severe (2007)

- introducerea plastiei de tip SMAS în parotidectomie (2007)

- introducerea în România a tratamentului minim invaziv al sindromului obstructiv salivar (2010)

 

Principalele premii și distincții:

- Ordinul „Meritul Sanitar în grad de Comandor”, Decret al Preşedintelui României Nr.1102/10.12.2004

-  Membru al Academiei de Științe Medicale (2017)

- Diplomă pentru recunoaşterea contribuţiei la dezvoltarea specialităţii, conferită de Asociaţia Europeană de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială (2008)

-  Diploma de Excelenţă „Viaţa Medicală” (2011)

-  Diplomă de Excelenţă – conferită de Asociaţia Stomatologilor din Republica Moldova

(ASRM) (2011)

-  Diplomă de Excelenţă a International Congress on Oral Cancer (ICOOC) (2001)

-  Diplomă de Onoare a International Research Commitee of Oral Implatology (IRCOI),

(2004)

- Premiul ”Top Medici” pentru valoroasa contribuţie la prestigiul Medicinei româneşti” (2008)