speaker-photo

Prof. Dr. Constantin Vârlan

U.M.F. „Carol Davila”  Bucureşti

Facultatea de Medicină Dentară – Departamentul III

Disciplina de Odontoterapie Restauratoare

 • Absolvent al Facultăţii de Stomatologie (DDS), I.M.F. Bucureşti, promoţia 1979
 • Medic primar (Stomatologie generală) – confirmat prin concurs în 1994
 • Doctor în medicină (Ştiinţe medicale: PhD) – confirmat în 2000; Teza de doctorat:  „Principii şi tehnici contemporane în tratamentul cariei simple dentare” (susținută public în 2000)
 • Conferenţiar universitar (Associate Professor) – confirmat prin concurs în 2004
 • Profesor universitar (Professor) – confirmat prin concurs în 2009
 • Şeful Disciplinei de Odontoterapie Restauratoare (Head of the Division of Operative Dentistry), Departamentul III (IIIrd Clinical Department), Facultatea de Medicină Dentară – confirmat prin alegeri în 2008, 2012 și în 2016
 • Reprezentant în Consiliul Departamentului III al Facultăţii de Medicină Dentară – confirmat prin alegeri în 2012 și în 2016
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Medicină Dentară, UMF ”Carol Davila”, Bucureşti – confirmat prin alegeri în 2012 și în 2016
 • Membru în Senatul Universitar al UMF „Carol Davila” Bucureşti – confirmat prin alegeri în 2012 și în 2016
 • Autor sau coautor la 15 cărţi:

- 7 manuale didactice:
- 6 manuale de curs
- 1 manual de manopere practice
- 8 cărţi de specialitate:
- 2 tratate
- 6 monografii

 • 8 proiecte de cercetare naţionale / internaţionale:

- 1 proiect: director (responsabil) ştiinţific

- 7 proiecte: membru în echipa de cercetare

 

 • 56 de articole / studii “in-extenso”, dintre care:

- 10 articole / studii publicate în reviste de specialitate naționale /

internaţionale (listate / cotate ISI)

- 31 de articole / studii publicate în reviste de specialitate naţionale

(recunoscute CNCSIS)

- 15 articole / studii publicate în alte reviste de specialitate naţionale

(cu ISSN)

 • 47 de rezumate apărute în publicaţii de specialitate naţionale
 • 98 de participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi / sau internaţionale
 • 108 de comunicări, 21 rapoarte şi 8 postere la manifestări ştiinţifice naţionale şi / sau internaţionale
 • 107 de cursuri (prezentări) susţinute pentru pregătire / perfecţionare post–universitară şi E.M.C., simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi / sau internaţionale
 • 43 de demonstraţii practice („workshop”; „hands-on training”) susţinute pentru

pregătire / perfecţionare post–universitară şi E.M.C.

 • Membru fondator (2004) şi primul preşedinte (în exerciţiu – ales în 2004; reales,la al 4-lea mandat) al Societăţii de Stomatologie Estetică din România (SSER), afiliată la European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD) şi la International Federation of Esthetic Dentistry (IFED)
 • Membru permanent cu drepturi depline al European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD) – 2005
 • Membru asociat (FIADFE) al International Academy for Dental-Facial Esthetics (IADFE) – 2007
 • Membru al International Association for Dental Research (IADR) – 2009
 • Alte menţiuni:

- membru în colectivul editorial al revistei Actualităţi Stomatologice

- membru în colegiul ştiinţific al revistei Cosmetic Dentistry – Beauty

and Science (Dental Tribune International) – ediția în limba română

- membru în colegiul ştiinţific al revistei Quintessence International

Romania