speaker-photo

Prof. Dr. Mîndra Eugenia Badea

Profesor universitar la U.M.F.  Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca  la disciplina de prevenție în medicina dentară cu preocupări în activităţi educaţionale și de promovare a prevenţiei stomatologice în rândul studenților, elevilor și al pacienților în general.

A participat în calitate de director și colaborator la proiecte de cercetare științifică, fiind autor la  110 lucrări științifice indexate in baze de date internaționale și ISI.

Activitatea de cercetare ştiinţifică este orientată în următoarele domenii: aspecte ale prevenţiei afecţiunilor odonto-parodontale, cercetări asupra utilizării ultrasonografiei în evaluarea aparatului dento-maxilar, stomatologie minim invazivă, cercetări asupra terapiei fotodinamice în stomatologie.