speaker-photo

Prof. Dr. Sorin Andrian

S-a născut în Iaşi, Romania, în data de 09.03.1962. Este căsătorit şi are un băiat, medic rezident nefrolog.

În anul 1985 a absolvit Facultatea de Stomatologie a I.M.F. Iași cu media 10 ca Șef de Promoție. Începând cu anul 1990 când a devenit asistent universitar la disciplina de Odontologie și Parodontologie a parcurs toate gradele universitare iar din 01.10.2002  este prof. univ. la Disciplina de Cariologie și Odontoterapie Restaurativă.  Din 01.10.2004 are calitatea de Conducător de Doctorat coordonând până în prezent 28 Teze de Doctorat în domeniu. Pe timpul funcționării acestuia a fost coordonatorul Masteratului în Odontologie.

A fost Șeful Catedrei de Odontologie și Parodontologie iar între anii 2000-2006 a fost Prodecanul Facultății de Medicină Dentară a U.M. F. “Gr. T. Popa” Iaşi; în prezent este membru în Senatul UMF „Gr.T.Popa” Iași și Directorul Departamentului Odontologie, Parodontolgie, Restaur[ri fixe.

Ca direcţii de cercetare prioritare: (1) Identificarea factorilor etiologici şi elaborarea unor modele de management preventiv în cariile rampante, (2) Cercetari clinice şi paraclinice privind etiologia, preventia si tratamentul eroziunilor şi uzurilor dentare nonerozive, (3) Studiul procesului de remineralizare al tesuturilor dentare în terapia leziunilor  carioase și a uzurilor erozive. A publicat: 43 articole (autor principal) și 28 articole (coautor) în reviste cotate ISI și un număr de 75 articole (autor principal) și 51 articole (coautor) în reviste indexate  BDI naționale și internaționale. Este autorul a 5 monografii, 5 capitole (prim autor) și 6 capitole (coautor) în manuale de specialitate. A prezentat 73 de conferinţe la Congrese Naționale și Internaţionale. Este editor adjunct la revista International Journal of Medical Dentistry: indexată BDI și editor în Colectivul Știiţific de Redacţie al revistei Stomatology Edu Journal, indexată BDI. Este senior member al ORCA din 2014. În iulie 2010 la Berlin, a participat din partea României la Work-shopul organizat de ORCA şi ADEE cu scopul stabilirii curriculei universitare Europene în Cariologie.

În anul 2014 i s-a acordat de către ANOSR titlul de Profesor Bologna. A fost membru în Comisia de Etică a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”Iaşi (2012-2016) şi preşedintele Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din Iaşi (2012-2016).