speaker-photo

ŞL. Dr. Ioanina Părlătescu

Șef de lucrări Disciplina Patologie Orală, Facultatea Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București.